GÓI 6 THÁNG

Thời gian luyện thi là 6 tháng

Truy cập tất cả các chuyên đề luyện thi trong vòng 6 tháng:

 • Các chuyên đề luyện thi được tổng hợp và chọn lọc kỹ lưỡng,bám sát với khung đề thi THPT.
 • Mỗi chuyên đề bao gồm nhiều bài luyện thi có Video hướng dẫn,lý thuyết và bài tập tương tác cao.

Được Download kho tài liệu luyện thi:

 • Kho tài liệu được sưu tầm và biên soạn công phu.
 • Các tài liệu luôn được cập nhật thường xuyên.

Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong mỗi bài học:

 • Trong mỗi bài học đều có phần đặt câu hỏi ở phía dưới để học viên tương tác với giáo viên.
 • Học viên có thể xem lại các câu hỏi của các học viên khác kèm theo phần trả lời của giáo viên.

Được tham gia vào Nhóm thảo luận học tập:

 • Nhóm Thảo Luận được lập ra bởi Giáo Viên để đăng những chủ đề hay những cập nhật mới nhất.
 • Các học viên tham gia nhóm có thể đăng bài viết,bình luận và kết bạn...

Khoảng thời gian luyện thi online của học viên:

 • Sau khi hết khoảng thời gian 6 tháng,nếu học viên muốn học tiếp thì cần phải thanh toán tiếp hoặc có thể chuyển sang đăng ký các gói khác

Nội dung khóa học được cập nhật hàng năm:

 • Nếu bạn đăng ký gói này,bạn chỉ được học trong vòng 6 tháng,nội dung kiến thức được cập nhật trong vòng 6 tháng,điều này tùy thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu học.

200,000đ

Chuyển đến trang thanh toán.

GÓI 12 THÁNG

Thời gian luyện thi là 12 tháng

Truy cập tất cả các chuyên đề luyện thi trong vòng 12 tháng:

 • Các chuyên đề luyện thi được tổng hợp và chọn lọc kỹ lưỡng,bám sát với khung đề thi THPT.
 • Mỗi chuyên đề bao gồm nhiều bài luyện thi có Video hướng dẫn,lý thuyết và bài tập tương tác cao.

Được Download kho tài liệu luyện thi:

 • Kho tài liệu được sưu tầm và biên soạn công phu.
 • Các tài liệu luôn được cập nhật thường xuyên.

Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong mỗi bài học:

 • Trong mỗi bài học đều có phần đặt câu hỏi ở phía dưới để học viên tương tác với giáo viên.
 • Học viên có thể xem lại các câu hỏi của các học viên khác kèm theo phần trả lời của giáo viên.

Được tham gia vào Nhóm thảo luận học tập:

 • Nhóm Thảo Luận được lập ra bởi Giáo Viên để đăng những chủ đề hay những cập nhật mới nhất.
 • Các học viên tham gia nhóm có thể đăng bài viết,bình luận và kết bạn...

Khoảng thời gian luyện thi online của học viên:

 • Sau khi hết khoảng thời gian 12 tháng,nếu học viên muốn học tiếp thì cần phải thanh toán tiếp hoặc có thể chuyển sang đăng ký các gói khác

Nội dung khóa học được cập nhật hàng năm:

 • Nếu bạn đăng ký gói này,bạn được học trong vòng 12 tháng,,nội dung kiến thức được cập nhật trong vòng12 tháng,điều này tùy thuộc vào thời điểm bạn bắt đầu học.

400,000đ

Chuyển đến trang thanh toán.

GÓI TRỌN ĐỜI

Thời gian luyện thi là vĩnh viễn

Truy cập tất cả các chuyên đề luyện thi trọn đời:

 • Các chuyên đề luyện thi được tổng hợp và chọn lọc kỹ lưỡng,bám sát với khung đề thi THPT.
 • Mỗi chuyên đề bao gồm nhiều bài luyện thi có Video hướng dẫn,lý thuyết và bài tập tương tác cao.

Được Download kho tài liệu luyện thi:

 • Kho tài liệu được sưu tầm và biên soạn công phu.
 • Các tài liệu luôn được cập nhật thường xuyên.

Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong mỗi bài học:

 • Trong mỗi bài học đều có phần đặt câu hỏi ở phía dưới để học viên tương tác với giáo viên.
 • Học viên có thể xem lại các câu hỏi của các học viên khác kèm theo phần trả lời của giáo viên.

Được tham gia vào Nhóm thảo luận học tập:

 • Nhóm Thảo Luận được lập ra bởi Giáo Viên để đăng những chủ đề hay những cập nhật mới nhất.
 • Các học viên tham gia nhóm có thể đăng bài viết,bình luận và kết bạn...

Khoảng thời gian luyện thi online của học viên:

 •  Bạn là học viên VIP nên thời lượng học của bạn là trọn đời,bạn không cần phải đăng ký lại.Đây là gói dành cho học viên VIP.

Nội dung khóa học được cập nhật hàng năm:

  • Nếu bạn đăng ký gói này,bạn được học trọn đời,nội dung kiến thức được cập nhật hàng năm.Đây là gói học tập giúp bạn tiết kiệm chi phí nếu như bạn muốn ôn luyện trong thời gian dài.

800,000đ

Chuyển đến trang thanh toán.