Trọng Âm Trong Từ Ghép

Danh từ ghép là từ được ghép bởi hai từ con. Ví dụ BOYFRIEND là ghép bởi BOY và FRIEND. Với danh từ ghép, trọng âm luôn ở từ con đầu tiên. Junk-food = thức ăn vặt (bim bim, khoai tây chiên…) Food-poisoning = ngộ độc thực phẩm A pedestrian-crossing = vạch sang đường An […]

ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỀ MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2018

Nhận xét chung: ” Không phải dạng vừa đâu” Cấu trúc và khung kiến thức Dạng bài 1: trọng âm( 1 câu trọng âm với từ 2 âm tiết + 1 câu với từ 3 âm tiết) Dạng bài 2: Phát âm( 1 câu phát âm đuôi -s/-ed – cái này có quy tắc. chỉ […]

Thi Online

Moon.vn – Thi Online! Thi online – Câu bị động – Đề 2 Kết quả: 8/30 fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Level: 0 SP: 25 Choose the best answer Câu 1. Somebody has taken some of my books away. A Some of my books have been taken away B Some of my books has been taken away C Some […]

Bài Tập Từ Vựng-Ngữ Pháp

Câu 1 [247658]: The plane from Dallas……….20 minutes late so they missed their connecting flight from Frankfurt to London. A. took off B. took on C. took over D. took away Câu 2 [247659]: Our plane has just………safely. Would passenger go to gate 4? A. landed down B. touched down C. fallen down D. knocked […]

Phương Pháp Làm Bài Viết Lỗi Sai

Ví dụ 1: Đề thi thử đại học lần 2 của Sở GD và ĐT Hà Nội 2017 She intended to quit her job to stay at home and look into her sick mother. A. to quit B. to C. at D. into  Đọc cả câu một cách cẩn thận: Cô ấy đã dự […]